“Vy můžete také!”

Nadace pro podporu rozvoje dětí 

Vznik

Nadace byla založena Joannou Zofii Brzeżańskou na začátku roku 2020.

Oblast působení

Sídlem Nadace je Puszczykowo v Polsku. Působíme na území celého Polska a také za jeho hranicemi.

Co nás vedlo k založení Nadace

„Vy můžete také!“

Jsme rodiče v pěstounské péči a víme, jak těžké je to pro takové rodiny. Pěstební rodičovství není snadné a nemůžete vždy počítat s pomocí, ať už pro adoptované děti nebo pro sebe. Naše iniciativa vyplývá z přesvědčení, že nás může podpořit každý, zejména „vy můžete také“, a my můžeme podporovat pěstounské rodiny mnoha způsoby.

CÍL

Naše nadace má ve statutu dva cíle:

Cíl č. 1

Podpora v problémech
Podpora rodičů a dětí v pěstounské péči, v jejich každodenních pečovatelských a výchovných problémech.

Cíl č. 2

Obecná podpora
Podpora dětí a rodin v pěstounských rodinách, adopčních rodinách, sirotčincích, rodinných sirotčincích, pohotovostní péči a rodinách, které potřebují jakoukoli formu podpory.

ČINNOSTI

Naše podpora projevuje se je prostřednictvím následujících činností:

Sociálně-právní ochrana dětí

Činností spojené se zajištěním práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu zájmů a práv dítěte.

Organizace času

Organizace času, a zejména pomoc rodičům a zákonným zástupcům dětí z pěstounských rodin, zejména těch, kterých se týkají vývojové a vzdělávací problémy.

Právní pomoc

Právní pomoc v oblasti péče o děti. Často se při péči o dítě může stát, že budete potřebovat odborní právní pomoc.

Společná práce

Společná práce v rodinném a mimo rodinném prostředí tak, aby vztah mezi rodiči a dětmi se vyvíjel správném směrem.

Výzkumné iniciativy

Podnikání sociálních a výzkumných iniciativ v oblasti vzděláváni v pěstounské péči a jiných formách péče.

Boj proti vyloučení

Boj proti sociálnímu vyloučení skrz sdílení a vývoj vzdělávacích a kulturních forem.

Budování sebevědomí

Podpora a rozvoj sebevědomí a snahy o nezávislost v dospělosti.

Finanční podpora

Financování stipendií, zejména pro nadané děti a mladé lidi z nejchudších rodin.

Všichni rodiče v pěstounské péči jsou vítaní kontaktovat Nadaci

Pokud chcete podpořit Nadace

Příjmy nadace pocházejí z různých zdrojů a můžete to udělat mnoha způsoby:

Dary a dědictví

Dotace od právnických osob

Veřejné sbírky

Majetek nadace

Úroky a bankovní vklady

Chtěl/a bych

Adresa Nadace

Nadace pro podporu rozvoje dětí
„Vy můžete také!“

ul. Bolesława Chrobrego 5
62–040 Puszczykowo
Polska

Základní údaje

NIP 783–18-23–943
REGON 387006600
KRS 0000858995

Kontakt

Mobilní telefon +48 661 854 393

Copyright © Vy můžete také! 2020

Nadace “Vy můžete také” působí na území celého Polska a také za jeho hranicemi.