“Du kan också!”

Hjälpfond för utvecklingsstöd av barn 

Uppstart

Grundandet av fonden initierades av Joanna Zofia Brzezanska i början av 2020.

Verksamhetsområde

Fondens huvudkontor finns i Puszczykowo. Verksamhetsområde är Polen och utomlands

Vad fick oss till att starta fonden

”Du kan också!”

Vi själva är fosterföräldrar och vi vet hur svårt det kan bli. Det är ingen enkel uppgift och man kan inte alltid räkna med hjälp i det, varken till barnet och föräldrar. Vårt initiativ kommer från övertygelse att alla, speciellt DU KAN OCKSÅ hjälpa oss, och vi kan stödja andra fosterfamiljer på många olika sätt.

MÅL

Våran fond har två mål:

Mål nr 1

Stöd i problem

Stöd till fosterföräldrar och deras dagliga utmaningar.

Mål nr 2

Allmänt stöd
Stöd till barnen och föräldrar i foster, adoptionsfamiljer, barnhemmen och akutvård som behöver någon form av stöd.

åtgärder

Vi hjälper genom:

Skydd av barns rättigheter

Verksamhet inom barns rättigheter att skydda de mot all skada och brott mot de grundläggande rättigheterna

Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter och hjälpmedel speciellt till utvecklingsstörda barn.

Laglig assistans

Laglig assistans inom barnomsorg. Ofta behövs specialist rådgivning.

Gemensamt arbete

Gemensamt arbete inom familj och icke-familj miljö, med sunda relationer som mål.

Forskning initiativ

Sociala och forsknings initiativer inom pedagogiska frågor hos fosterfamiljer.

Kampen mot utestängning

Kampen mot socialuteslutning genom utbildning och kulturella aktiviteter.

Bygga värderingar

Stöd i utveckling av självkänsla och strävan mot självständighet i vuxenliv.

Finansiellt stöd

Finansiering av stipendium till mest begåvade barn och ungdomar från familjer med ekonomiska problem.

Alla fosterföräldrar är välkomna att kontakta oss

Om du vill stödja fonden

Då ska du veta att intäkter kan komma från olika källor och du kan stödja på många olika sätt:

Donationer och arv

Bidrag och subventioner

Offentliga insamlingar

Fondens tillgångar

Räntor och bankinsättningar

Skulle vilja

Adress

Hjälpfond för utvecklingsstöd av barn
DU KAN OCKSÅ!”

ul. Bolesława Chrobrego 5
62–040 Puszczykowo
Polen

Grunddata

NIP 783–18-23–943
REGON 387006600
KRS 0000858995

Kontakt

Upphovsrätt © DU KAN OCKSÅ! 2020

THjälpfonden “Du kan också” verkar inom Polen och utanför.