Regulamin Darowizn

Zasady przekazywania darowizn – regulamin

Darczyńcą na rzecz Fundacji TY TEŻ MOŻESZ może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku oraz na poczcie na rachunki bankowe Fundacji , w tytule wpisując „Darowizna na cele Fundacji”.

Darowiznę można też przekazać za pomocą karty płatniczej, e- przelewem za pośrednictwem usługi Przelewy24, PayU.

Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Fundacją może nastąpić na dwa sposoby. Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje powinny się odbyć w formie pisemnnej, kierowane na adres Fundacji:

Puszczykowo 62–040, Chrobrego 5 lub drogą elektroniczną na adres email Fundacji: kontakt@tytezmozesz.com.pl

W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady  odpowiednie przepisy prawa.

1. Strona internetowa www.tytezmozesz.com.pl jest prowadzona przez:

Fundację TY TEŻ MOŻESZ, Puszczykowo 62–040, ul.Chrobrego 5. Telefon 661–854-393, e‑mail: kontakt@tytezmozesz.com.pl, NIP: 7831823943, REGON: 387006600, KRS:0000858995.

2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:

a). przelew krajowy — płatność następuje przelewem na konto Fundacji.

b). przelew z zagranicy – płatność następuję przelewem z kodem SWIFT,który dla konta Fundacji jest następujący BPKOPLPW  oraz za pomocą IBAN ( w Polsce NRB przekształca się w IBAN poprzez dodanie na początku znaków PL.

c). karta płatnicza – VISAVISA Electron,MasterCard,Maestro,MasterCard Electronic

d). przelew elektroniczny z użyciem aktualnie udostępnionych możliwości przez Przelewy24 oraz PayU

e). BLIK

Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez Przelewy24 oraz PayU.

3. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawiły się problemy, prosimy o kontakt z Fundacją TY TEŻ MOŻESZ.

4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityki Prywatności Fundacji.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy.

Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacji deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Regulamin płatności na stronie internetowej Fundacji.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców w pieczy zastępczej do kontaktu z Fundacją

Jeśli chciałbyś wesprzeć Fundację

To wiedz, ze przychody fundacji pochodzą z różnych źródeł i możesz to zrobić na wiele sposobów:

Darowizn, spadków, zapisów

Dotacji i subwencji od osób prawnych

Zbiórek publicznych

Majątku fundacji

Odsetek i lokat bankowych

Przekaż darowiznę dla Fundacji “Ty też możesz”

Darowizny obsługuje Przelewy24

/
Przekaż darowiznęDokonując przekazania darowizny potwierdzasz zapoznanie się z polityką prywatnościregulaminem darowizn.

Formularz ma na celu wyłącznie kontakt z Fundacją. Wybierz cel wiadomości:

Adres Fundacji

Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci
TY TEŻ MOŻESZ”

ul. Bolesława Chrobrego 5
62–040 Puszczykowo
Polska

Dane Fundacji

NIP 783–18-23–943
REGON 387006600
KRS 0000858995

Konto Fundacji

SWIFT/BIC: BPKOPLPW
PL 28 1020 4027 0000 1102 1626 5128

Copyright © TY TEŻ MOŻESZ 2020

Fundacja “Ty też możesz” działa na terenie całej Polski oraz poza granicami kraju.

Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci “Ty Też Możesz” na terenie Polski działa w województwach: 

dolnośląskimkujawsko-pomorskimlubelskimlubuskimłódzkimmałopolskimmazowieckimopolskimpodkarpackimpodlaskimpomorskimśląskimświętokrzyskimwarmińsko-mazurskimwielkopolskimzachodniopomorskim